Συζητάμε για το Joomla! στα ελληνικά - Κανόνες Δεοντολογίας του φόρουμ

Α. Δεοντολογία διαχειριστών-συντονιστών (προαιρετική εφαρμογή):
η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και στην κατά περίπτωση ελεύθερη κρίση των συντονιστών. Αποτελούν ωστόσο κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας διαχείρισης και συντονισμού. 1. Δεν απαντούμε σε προσωπικά μηνύματα που εμπίπτουν στις θεματικές ενότητες του φόρουμ. Παραπέμπουμε τους ερωτώντες στον αντίστοιχο πίνακα. 2. Δεν απαντούμε σε ερωτήματα που δεν εμπίπτουν σε θεματικές ενότητες του φόρουμ. Παραπέμπουμε τους ερωτώντες σε σχετικές πηγές πληροφόρησης. 3. Δεν χρησιμοποιούμε κωδικούς εισόδου που μας δίνονται από μέλη του φόρουμ για να κάνουμε διορθώσεις που μας ζητούνται. Κάνοντας μόνα τους ό,τι πρέπει να κάνουν, τα μέλη θα μάθουν πολύ περισσότερα σχετικά με το Joomla! και εμείς δεν κινδυνεύουμε να παγιδευτούμε. 4. Δεν απαντούμε σε μηνύματα που δεν δείχνουν online το πρόβλημα. Όποιος επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του ιστοτόπου του, θα πρέπει να απευθύνεται σε ιδιώτες επαγγελματίες και όχι σε δημόσιους πίνακες συζητήσεων. 5. Μηνύματα που αναφέρονται σε τοπικές εγκαταστάσεις είναι ευπρόσδεκτα μόνον εφόσον συνοδεύονται από φωτογραφίες που δείχνουν το πρόβλημα μαζί με τη γραμμή διεύθυνσης του φυλλομετρητή. 6. Δεν απαντούμε σε ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί ούτε παραπέμπουμε στη λύση. Ενθαρρύνουμε το μέλος να χρησιμοποιήσει την αναζήτηση και, μόνο εφ' όσον επανέλθει ζητώντας βοήθεια, μπορούμε να του δώσουμε τις λέξεις-κλειδιά που θα το βοηθήσουν να βρει το μήνυμα που επιλύει το πρόβλημά του. 7. Δεν απαντούμε σε μηνύματα που αναφέρονται σε εμπορικές εφαρμογές ή σε μέρη εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που πωλούνται. Δεν είναι δυνατόν να λύνουμε τα προβλήματα εφαρμογών για τη χρήση των οποίων κάποιος έχει πληρωθεί. 8. Ο παρών κώδικας δεοντολογίας θα ανακοινωθεί στα μέλη προκειμένου να γνωρίζουν ότι δεν προσπαθούμε να κάνουμε τη δική τους ζωή δυσκολότερη αλλά τη δική μας ασφαλέστερη.
Β. Κανόνες διαχειριστών-συντονιστών (υποχρεωτική εφαρμογή):
η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων είναι υποχρεωτική για τους συντονιστές. 1. Όσα θέματα επιλύονται χαρακτηρίζονται ως λυμένα και κλειδώνονται. 2. Όσα θέματα δεν έχουν επιλυθεί μετά από ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του τελευταίου μηνύματος κλειδώνονται από τους συντονιστές των αντιστοίχων πινάκων. 3. Τα μόνιμα (sticky) μηνύματα κλειδώνονται εξ αρχής. Εάν το μέλος που "μονιμοποιεί" κάποιο θέμα κρίνει ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, ενημερώνει τον πίνακα διαχείρισης σχετικά. 4. Μηνύματα που δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά ή αγγλικά διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση εφόσον το μέλος συστηματικά αγνοεί το σχετικό κανονισμό. 5. Όταν αντιλαμβανόμαστε αντισυμβαστική συμπεριφορά κάποιου μέλους, ενεργούμε κατασταλτικά, γνωστοποιώντας το πρόβλημα και τους υπόλοιπους διαχειριστές-συντονιστές. 6. Σε περίπτωση που η υπογραφή κάποιου μέλους παραβιάζει τους κανόνες, αφαιρείται και στη θέση της σημειώνουμε: "Η υπογραφή αφαιρέθηκε γιατί δεν πληρούσε τους κανόνες λειτουργίας του φόρουμ."
Γ. Κανόνες μελών (υποχρεωτική εφαρμογή):
η συμμετοχή στο φόρουμ συνεπάγεται αυτόματα και την ανάληψη της υποχρέωσης εφαρμογής των παρακάτω κανόνων για όλα τα μέλη μας. 1. Οι όροι χρήσης του φόρουμ δεν παραβιάζονται σε καμία περίπτωση. 2. Τα δημοσιευόμενα μηνύματα πρέπει να συμβάλλουν εποικοδομητικά στα υπό συζήτηση θέματα. Σημασία έχει η ποιότητα και όχι ο αριθμός ή το μέγεθος των μηνυμάτων του κάθε μέλους. Άνευ ουσίας δημοσιεύσεις ενδέχεται να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση. 3. Επιτρέπεται η δημοσίευση μηνυμάτων στα ελληνικά με ελληνικούς χαρακτήρες ή στα αγγλικά με λατινικούς χαρακτήρες. 4. Η αποκλειστική χρήση κεφαλαίων και μόνο γραμμάτων σε κάποιο μήνυμα θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως άσκοπη φωνασκία. 5. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση μηνυμάτων που προωθούν ή ζητούν πειρατικό λογισμικό, ταινίες, μουσική, μαγνητοσκοπήσεις τηλεοπτικών εκπομπών κ.λπ. ή ιστοτόπους που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Όποιος χρήστης δημοσιεύει ή ζητά τέτοιου είδους πληροφορίες θα αποκλείεται από το φόρουμ. 6. Τα μέλη ενθαρρύνονται να αναζητούν λύση στο πρόβλημά τους μέσα στο φόρουμ πριν δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ερώτημα. Ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί ενδέχεται να αγνοηθούν. 7. Οι τίτλοι των μηνυμάτων πρέπει να αναφέρονται στο ερώτημα που ακολουθεί κι όχι σε γενικότητες και ανούσιες προσπάθειες προσέλκυσης της προσοχής. 8. Έχετε περισσότερες πιθανότητες να λάβετε πληρέστερες και ακριβέστερες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτετε εάν παραθέσετε εξαρχής όλα ή κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία:
- Έκδοση Joomla! που χρησιμοποιείτε
- Έκδοση PHP που χρησιμοποιείτε
- Έκδοση MySQL που χρησιμοποιείτε
- Είδος και έκδοση διακομιστή ιστοσελίδων (π.χ. Apache, IIS κλπ.) που χρησιμοποιείτε
- Είδος και έκδοση εξυπηρέτη (server) όπου φιλοξενείται η σελίδα σας (π.χ. Linux 2.2.14, Windows XP κλπ.)
- Εφαρμογές, ενθέματα ή πρόσθετα που έχετε εγκαταστήσει και μπορεί να σχετίζονται με το πρόβλημα 9. Κάθε νέο ερώτημα/νήμα που ανοίγεται πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από το URL της σελίδας όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα είτε από φωτογραφία που δείχνει το πρόβλημα και συμπεριλαμβάνει τη γραμμή διευθύνσεως όπου θα είναι αναγνώσιμο το URL. Εάν δεν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε το URL της σελίδας που διαχειρίζεστε, τότε είναι προς το συμφέρον σας να μη χρησιμοποιήσετε δημόσιο φόρουμ για να αναζητήσετε λύση στο πρόβλημά σας. 10. Μηνύματα που αναφέρονται σε εμπορικές εφαρμογές ή σε μέρη εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που πωλούνται είναι ευπρόσδεκτα εφόσον συνοδεύονται από URL που παραπέμπει σε σχετικό ερώτημά σας στο φόρουμ του κατασκευαστή ή παρατίθεται σχετική αλληλογραφία με τον κατασκευαστή. Είναι σημαντικό να αναζητείτε καταρχήν λύση στο πρόβλημά σας από τον κατασκευαστή της εφαρμογής που αγοράσατε ή τουλάχιστον να τον ενημερώνετε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 11. Μηνύματα που αναφέρονται σε ζητήματα προγραμματισμού θα πρέπει να συνοδεύονται από το ίδιο ή αντίστοιχο τμήμα κώδικα μέσα στο οποίο ανακύπτει το ερώτημα που δημοσιεύεται ώστε να είναι δυνατόν να αναπαραχθεί το αναφερόμενο πρόβλημα. 12. Η άσκοπη χρήση παραθεμάτων ενδέχεται να προκαλέσει την επεξεργασία ή ακόμη και τη διαγραφή του μηνύματος από τα μέλη της ομάδας διαχειριστών/συντονιστών. 13. Ολα τα μέλη του forum δικαιούνται να έχουν μια υπογραφή κάτω από κάθε μήνυμα που δημοσιεύουν, η οποία
- δε θα ξεπερνά τις 3 γραμμές
- δε θα περιέχει πάνω από 2 συνδέσμους
- δε θα προσβάλλει την αισθητική ή την κοσμιότητα
- δε θα περιέχει εικόνες
- δε θα αναφέρει προϊόντα, προσφορές ή τιμές
- δε θα περιέχει πάνω από 2 φατσούλες (smileys) ή μια κινούμενη φατσούλα (animated smiley)
- δε θα έχει πάνω από 2 χρώματα.(Εκτός του προκαθορισμένου χρώματος των links)
- το μέγεθος των γραμμάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος των γραμμάτων του φόρουμ
- δε θα περιέχει σύνδεσμο προς άλλο θέμα του φόρουμ ή άλλο ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση
- δε θα περιέχει σύνδεσμο προς πορνογραφικό υλικό, ιστότοπο χωρίς περιεχόμενο, warez κλπ. 14. Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος αποστολής "προσωπικών μηνυμάτων" για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με με τη θεματολογία του φόρουμ ή εκμεταλλεύονται καταχρηστικά την προαναφερθείσα υπηρεσία. Τέτοιου είδους χρήση θεωρείται ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά η προσφορά μη ζητηθεισών υπηρεσιών, η αποστολή διαφημιστικών, εκφοβιστικών, υβριστικών, άσεμνων, παραπλανητικών και/ή προσβλητικών μηνυμάτων, η ανταλλαγή πληροφοριών των οποίων η δημοσίευση δε θα επιτρεπόταν στο φόρουμ κλπ. Εφόσον σχετικό περιστατικό καταγγελθεί ή υποπέσει στην αντίληψη της ομάδας διαχείρισης, θα ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση. Για το λόγο αυτό, τα μέλη του φόρουμ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρούν πως τα λεγόμενα "προσωπικά τους μηνύματα" είναι αναγνώσιμα τόσο από τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος όσο και από την ομάδα διαχείρισης. 15. Οι πίνακες αναζήτησης υπηρεσιών και αγγελιών προσφέρονται ως ένα αρχικό σημείο επαφής μεταξύ των μελών του φόρουμ κι όχι ως χώρος περαιτέρω άγχους και ανταγωνισμού. Σε αυτά τα πλαίσια, απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιων δημοπρασιών, μειοδοτικών ή πλειοδοτικών διαγωνισμών. Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να διεξάγει δημοπρασία, μειοδοτικό ή πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα πρέπει να ανοίξει σχετική σελίδα σε αντίστοιχο ιστότοπο και, εφόσον το επιθυμεί, να παραθέσει σύνδεσμο προς αυτήν στο παρόν φόρουμ. 16. Τα μέλη που δημοσιεύουν μηνύματα στον πίνακα αναζήτησης υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρουν μαζί με το αίτημά τους και τα πλήρη στοιχεία τους, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις πλήρεις προδιαγραφές της υπηρεσίας που αναζητούν. 17. Δεν επιτρέπεται η έμμεση ή άμεση διαφήμιση και προβολή επιχειρήσεων, υπηρεσιών ή εμπορικών εφαρμογών μέσα από απαντήσεις. Το forum είναι χώρος υποστήριξης και ενημέρωσης για ο Joomla! και όχι χώρος ψαρέματος πελατών. Εάν οι διαχειριστές ή οι συντονιστές κρίνουν ότι το μήνυμα δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, το μήνυμα ενδέχεται να διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση. 18. Απαντήσεις που δημοσιεύουν τα μέλη σε μηνύματα προσφοράς ή αναζήτησης υπηρεσιών δεν μπορούν να περιέχουν άμεσες ή έμμεσες οικονομικές προσφορές. Τα μέλη ενθαρρύνονται στα απαντητικά τους μηνύματα να συζητούν μόνο την ουσία της καταχώρησης και, ως επί το πλείστον, να ζητούν τυχόν διευκρινίσεις που χρειάζονται επί της δημοσίευσης προκειμένου να προωθήσουν την προσφορά τους με προσωπικό μήνυμα. 19. Η εφαρμογή των κανονισμών του φόρουμ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών και των συντονιστών. Το πνεύμα των κανονισμών είναι αυτό που υπερισχύει ακόμη και σε περίπτωση που ανακύπτει πρόβλημα που δεν καλύπτεται από αυτούς. Με τη συμμετοχή τους στο φόρουμ, τα μέλη αποδέχονται τον ειδικό αυτό ρόλο των διαχειριστών και των συντονιστών, επιφυλασσόμενα του δικαιώματός τους για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης της οιασδήποτε απόφασης από την ολομέλεια των διαχειριστών/συντονιστών.


Επιστροφή στη σελίδα εισόδου