Οδηγίες για το Joomla στα Ελληνικά

Tutorials

Tutorials

Εγκατάσταση σε περιβάλλον cPanel

Ποιά είναι τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουμε για την εγκατάσταση του joomla σε περιβάλλον φιλοξενίας που διαθέτει cPanel;
[κατά τη συγγραφή του κειμένου, η stable εκδόσεις του Joomla είναι η 3.8.3 και του cPanel η 68].

1. Λήψη του αρχείου εγκατάστασης

 1. Στον επίσημο δικτυακό τόπο του joomla, μπορούμε να εντοπίσετε και να μεταφορτώσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.
 2. Αφού αποθηκεύσετε στον τοπικό υπολογιστή σας το αρχείο εγκατάστασης (που θα έχει την ονομασία Joomla_3.8.3-Stable-Full_Package.zip), το ανεβάζετε στο χώρο φιλοξενίας σας, μέσω ενός προγράμματος ftp ή με τη χρήση της επιλογής File Manager > Upload του σας δίνει το cPanel. H αποθήκευση πρέπει να γίνει στο φάκελο public_html, εκτός αν έχετε λόγο να κάνετε την αποθήκευση σε ιδιαίτερο φάκελο, πάντα μέσα στον public_html.
 3. Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής Extract του File Manager του cPanel, αποσυμπιέζετε το αρχείο εγκατάστασης.

 

2. Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων

 1. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει το joomla. Αυτό θα το κάνετε μέσω του cPanel
 2. στο μενού DATABASES > mySql Databases.
 3. Δημιουργείτε μια βάση στο Create New Database, που το όνομά της είναι hostuser_sqlname (όπου hostuser είναι το username του λογαριασμού φιλοξενίας που έχετε και sqlname είναι το όνομα που θα δώσετε εσείς)
 4. Δημιουργείτε ένα χρήστη βάσης δεδομένων στο Add New User, που το όνομά του θα έχει τη μορφή hostuser_sqluser (όπου hostuser είναι το username του λογαριασμού φιλοξενίας που έχετε και sqluser είναι το όνομα που θα δώσετε εσείς) και δίνετε έναν κωδικό για τον χρήστη αυτό.
 5. Στο Add User to Database δίνετε όλα τα δικαιώματα (επιλέγοντας ALL PRIVILEGES) στον χρήστη που δημιουργήσατε πάνω στη βάση που δημιουργήσατε.

3. Διαδικασία εγκατάστασης

 1. Καλούμε τον browser τη url του φακέλου όπου έχουμε αποθηκεύσει και αποσυμπιέσει το αρχείο εγκατάστασης στο βήμα 1γ.
 2. Η πρώτη οθόνη εγκατάστασης μας ζητά να δλωσουμε τις βασικές ρυθιμίσεις της νέας μας ιστοσελίδας
 3. Στη δεύτερη σελίδα εγκατάστασης δίνουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων, όπως τα δημιουργήσαμε στα βληματα 2γ, 2δ και 2ε. Το Hostname είναι, συνήθως, localhost.
 4. Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε αν θέλουμε να εισαχθεί ενδεικτικό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας. Είναι κάτι που αν δεν έχετε εμπειρία στη χρήση της εφαρμογης, θα σας βοηθήσει να το κάνετε. Στο κάτω μέρος της σελίδας, εμφανίζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου αν οι ρυθμίσεις του περιβάλλοντος φιλοξενίας είναι συμβατές με την έκδοση του joomla που θα εγκατασταθεί.
 5. Αυτό ήταν! Το Joomla έχει ήδη εγκατασταθεί. Συνεχίστε!

 

 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις από την Ελληνική Κοινότητα Joomla!

Το όνομα και το λογότυπο Joomla!™ χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Το joomla.gr δεν σχετίζεται με -ούτε υποστηρίζεται από- την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project.


 

joomla.gr logo

Δημιουργήθηκε με τη χρήση του Joomla
Κατασκευή - Συντήρηση - Φιλοξενία
Onscreen Web Services Easylogic